Toksemija trudnoće

Šta je toksemija?

To je bolest trudnica koju karakteriše visok krvni pritisak, oštećenje krvnih sudova, jetre i naročito bubrežne funkcije. U stvari, kod žena koje imaju toksemiju u toku trudnoće dolazi do poremećaja svih funkcija organizma.

Javlja li se često toksemija u trudnoći?

Smatra se da se javlja kod deset posto svih trudnica, ali je u većem broju slučajeva blaga.

Šta prouzrokuje toksemiju?

Uzrok je nepoznat.

Koje vrste toksemije postoje?

a. Toksemija vezana za trudnoću, kao što su preeklampsija i eklampsija.
b. Toksična stanja koja nisu karakteristična za trudnoću kao što je visok krvni pritisak, bolesti bubrega i bolesti krvnih sudova.

Koje trudnice najčešće dobijaju preeklampsiju ili eklampsiju?

One koje su i ranije imale visok krvni pritisak, bolesti jetre ili bubrega. Ali i mnoge pacijentkinje koje nisu bolovale od ovakvih bolesti mogu u toku trudnoće dobiti toksemiju.

Da li je kod trudnica koje rađaju dvojke učestanost toksemije naročito izražena?

Da.

Da li žene koje boluju od šećerne bolesti imaju posebnu sklonost ka obolevanju od toksemije?

Da.