Toksični hepatitis

Šta je toksični hepatitis?

To je izraz koji se koristi za povrede jetre prouzrokovane hemijskim otrovima ili lekovima koji štetno deluju na jetru.

Kako se dobija toksični hepatitis?

Može se brzo razviti posle udisanja ili uzimanja u jelu količine hemijskog otrova ili leka, ili nastupiti postepeno kroz niz godina kao rezultat dugotrajnog konzumiranja ili udisanja manjih koli­čina iste toksične supstance. Moguće su velike individualne vari­jacije u osetljivosti na takve agense.

Može li se toksični hepatitis izlečiti?

To zavisi do kog je stepena otrov već oštetio jetru. Ukoliko je oštećenje bilo malo i reversibilno, ozdravljenje će biti moguće.