Toplotna terapija (Termoterapija)

Uopšte uzevši, kako toplota pomaže povređenom delu?

Ona ima dva korisna efekta:

a. Povećava priliv krvi u povređeni deo tela i na taj način omogućuje bolje zarastanje.
b. Smanjuje spazme krvnih sudova i mišića i tako unapređuje proces zarastanja.

Postoje li razne vrste toplotne terapije?

Da. Postoji nekoliko vrsta koje imaju različite stepene prodorne moći.

Koji su neki od instrumenata koji se koriste u termoterapiji?

a. Obična grejalica. Ona nema veliku prodornu moć, ali do izvesnog stepena pomaže u poboljšanju cirkulacije i relaksaciji spazma.
b. Aparat za infracrvene zrake. Infracrveni zraci imaju izvesnu prodornu moć, ali ne dopiru u dubinu tkiva.
c. Dijatermijski aparati kako dugotalasni, tako i kratkotalasni. Oni imaju značajnu prodornu moć i upućuju toplotne zrake unutar mišića, tetiva, kostiju itd.
d. Provodnička toplota. Ovo je vrsta toplote kod koje postoji direktna provodljivost od izvora toplote do tkiva. Hidroterapija, topla kupatila, vlažne ili mokre obloge i drugi postupci spadaju u ovu kategoriju.

Mogu li se bez opasnosti koristiti instrumenti za termoterapiju i bez lekarske kontrole?

Ne. Kad god se termoterapija koristi to treba da bude po uputstvu lekara. Nepravilnim korišćenjem može doći do velikih opekotina bilo od termofora ili kratkotalasne dijatermije. Štaviše, pacijent nije u mogućnosti da zna kada toplota dobija odgovarajuću terapijsku snagu, odnosno da li će pod izvesnim uslovima biti štetna.

U kojim bolestima ili povredama pomaže termoterapija?

Njih ima toliko mnogo da je nemoguće sve nabrojati. Neke od njih su:

a. Određene vrste artritisa.
b. Burzitis u nekim stadijumima.
c. Istegnuti mišići ili zapaljenje mišića.
d. Mišićni spazmi kao kod poliomielitisa.
e. Ukočenost zglobova, tetiva i mišića posle duže imobilizacije kakva postoji posle preloma.

Koliko dugo treba primenjivati termoterapiju da bi bila efikasna?

Treba je primenjivati svakodnevno u toku nekoliko nedelja kako bi se postigao najbolji efekat.