Tragus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tragus, mala hrskavica upravljena prema unutra, a smeštena je iznad otvora spoljnjeg uha.

Preporuka strane: