Traheotomija – šta je i zašto se izvodi

Šta je traheotomija?

To je operacija pri kojoj se na dušniku pravi otvor kroz rez na vratu ispod grkljana.

Koja stanja zahtevaju traheotomiju?

a. Gušenje prozrokovano opstrukcijom vazdušnih puteva iznad ili na nivou grkljana.
b. Postoperativna stanja pri kojim lučenje sluzokože začepljuje bronhijalne puteve, prouzrokuje velike teškoće pri disanju a pacijent nije u stanju da šlajm voljno izbaci.

Koji su glavni simptomi opstrukcije grkljana?

a. Teškoće pri disanju
b. Bledilo i nemir.
c. Plavičasto obezbojavanje usana.
d. Ubrzano disanje i puls.

Koji su najčešći simptomi opstrukcije grkljana?

a. Formiranje apscesa.
b. Zapaljenje rskavičaste obloge grkljana.
c. Jak krup.
d. Akutno zapaljenje tkiva oko grkljana može nastati zbog infekcije vrata koja se proširila sa dna usta (Ludvigova angina).
e. Povrede ili rane na grkljanu ili okolnom tkivu sa otokom grkljana.
f. Strano telo zaglavljeno u grkljanu. Često se sreće kod dece koja ponekad progutaju novčić ili lešnik itd.
g. Opekotine od vrelih pića ili udisanja vrele pare.
h. Udisanje vrlo nadražujućih isparenja.

Kakvu prvu pomoć treba ukazati osobi koja su guši zbog stranog tela u grkljanu ili dušniku?

a. Pokušajte da izvadite strano telo uvlačenjem prsta u grlo pacijenta.
b. Okrenite pacijenta glavom nadole i držite ga u tom položaju.
c. Terajte ga da kašlje.
d. Prevezite pacijenta u sedećem položaju do najbliže prijemne bolničke ordinacije.

Kada treba izvesti traheotomiju?

Kada se opstrukcija grkljana razvila do tih razmera da bolesnik ne može da diše i kada je jasno da je život ugrožen.

Kako se vrši hitna traheotomija?

Ukoliko je potrebno, ova se operacija može izvršiti bez anestezije ili sterilizacije. U hitnom slučaju da bi se sprečilo gušenje, nož se uvodi u vrat iznad dušnika, odmah ispod Adamove jabučice. Na taj način se omogućuje prolaz vazduha u pluća ispod mesta gde se stvorila opstrukcija.

Kako se otvor u dušnik drži otvorenim posle traheotomije koja nije izvedena po hitnom postupku?

Postavljanjem traheotomske cevi. Ova cev ima duplu oblogu tako da se unutrašnja obloga može vaditi kad god je to potrebno da bi se čistila.

Kad se traheotomska cev izvadi po prestanku opstrukcije hoće li otvor brzo zarasti?

Da. Kad se cev odstrani i ponovo uspostavi normalno disanje, otvor će zarasti za nekoliko dana.