Trahom

Šta je trahom?

Trahom je ozbiljno, specifično, hronično zapaljenje oka. Ono zahvata rožnjaču, vežnjaču (konjunktivu) i očne kapke.

Šta izaziva trahom?

Uzročnik trahoma je virus, ali se čini da nedovoljna higijena i nedovoljna ishranjenost igraju veliku ulogu u pojavi trahoma.

Gde se trahom najčešće sreće?

U sevemoj Africi i istočnoj Evropi.

Koji su simptomi trahoma?

U ranim stadijumima, simptomi su crvenilo i nadraženost oka. Ako je zahvaćena rožnjača, javljaju se bol i izuzetna osetljivost na svetlost.

Kako se leči trahom?

Pokazalo se da je, u ranim stupnjevima oboljenja, upotreba sulfa-preparata dosta efikasna.

Da li trahom ikada izaziva slepilo?

U ozbiljnim slučajevima, da.

Da li trahom može da se izleči?

Da, u ranom stadijumu.

Koliko vremena traje trahom?

U zapuštenim slučajevima može trajati celog života.

Kako trahom može da se spreči?

a. Odgovarajućom dijetom i dobrom higijenom
b. Izbegavanjem kontakata sa obolelim od trahoma
c. Obratiti pažnju lekaru na svaku nadraženost oka kada je reč o osobama koje žive u oblastima u kojima vlada trahom.