Transmutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmutacija, pojava da se jedna vrsta organskog života pretvori u drugu; evolucija, preobražavanje.

Preporuka strane: