Transuretralna resekcija mokraćne bešike TURBT – Poliklinika Atina Novi Sad

Transuretralna resekcija mokraćne bešike TURBT – Poliklinika Atina Novi Sad

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Transuretralna resekcija mokraćne bešike (TUR BT) je hirurški postupak koji koristimo za uklanjanje promena mokraćne bešike. Tada se dobije tkivo  koje se pošalje na patohistološku  analizu (PH),  nakon koje se potvrdi da je reč o promeni, a dobiju se  i informacije  o tipu  i  stepenu agresivnosti promena , kao i  o dubini  nastalog procesa.

Pregled nam pomaže da lakše utvrdimo da li se tumor širi u mišićni deo zida mokraćne bešike.

Dijagnostiku i lečenje tumora mokraćne bešike možete uraditi u Poliklinici Atina. Zakažite pregled na kontakt telefon:

Poliklinika Atina Novi Sad raspolaže sa aparatima moderne generacije te se transuretralna resekcija mokraćne bešike (TURBT) vrlo uspešno obavlja. Zakažite termin pregleda na kontakt telefon:

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

TURBT je  prvi korak u lečenju tumora mokraćne bešike. Kada se nakon TURBT uradi PH analiza, dobija se odgovor da li se radi o površnom tumoru mokraćne bešike ili o invazivnom tj infiltrativnoj promeni mokraćne bešike. Povišni  i infiltrativni  tumori mokraćne bešike  su  posebni entiteti jer se leče različito.

Ukoliko imamo površni tumor mokraćne bešike (MB),  potrebne su redovne kontrolne cistoskopije na 3 meseca, a moguće  je da je potrebna i dodatna imunoterapija. Površni tumori mokraćne bešike imaju dosta veliku stopu recidiva i  zbog toga su važne kontrolne cistoksopije da bi se recidiv rano dijagnostikovao i ponovo uradio TURBT.

Ukoliko PH analiza pokaže da se radi  o infiltrativnom tumoru MB potrebno je uraditi MRI  ili CT pregled abdomena i male karlice. Nakon  urađenih pregleda i na osnovu PH nalaza  se  donosi odluka da li je potrebno raditi TURBT ili  se pristupa radikalnom hirurškom lečenju, radiklanoj  cistektomiji.

Kako izvodimo operacuju TUR tumora mokraćne bešike

Operaciju izvodimo pomoću instrumenta koji se zove resektoskop. Njega uvodimo u bešiku kroz uretru, tako da nema rezova u trbuhu. Instrument ima žičanu petlju na kraju koja se koristi za uklanjanje bilo kakvih sumnjivih promena. Uklonjeno tkivo se pošalje u laboratoriju na PH analizu.

Nakon završene operacije se postavi urinarni kateter u uretru i uključi kontinuirano ispiranje mokraćne bešike. Kada  se urin izbistri  zaustavi se ispiranje i  obično odstrani urinarni kateter.

Endoskopsku operaciju tumora bešike izvodimo u opštoj i spinalnoj anasteziji.

Koji su neželjeni efekti nakon operacije TURBT-a?

Neželjeni efekti koji se mogu javiti nakon endoskopske operacije tumora mokraćne bešike  su uglavnom iritativne  prirode i povezani sa plasiranim  urinarnim kateterom i  kontinuiranim ispiranjem mokraćne bešike. Pacijent ima osećaj da mu se mokri  i da oseća peckanje i blagi bol. Nekada  urin ili ispiranje idu i  pored urinarnog katetera, dok se uretra ne adaptira na kateter. Odmah posle TURBT-a mogu se javiti krvarenje i blaži bol, pogotovo ako se  urinarni kateter začepi. Navedene tegobe i komplikacije se mogu uspešno lečiti.