Treperenje srca (Atrijalna fibrijacija)

Šta je atrijalna (aurikularna) fibrilacija?

Atrijalna fibrilacija ili treperenje je stanje u kome u ritmu rada srca dolazi do potpunog poremećaja, ćije je poreklo u atrljumu.

Šta izaziva atrijalnu fibrilaciju?

Ona se oblčno uočava kod dugog reumatskog srčanog oboljenja, arteriosklerotskog srčanog oboljenja i kod hipertireodizma (oboljenja koje se odražava u prekomernoj aktivnosti tireoidne žlezde).

Kakav je značaj atrijalne fibrilacije?

Srce koje nepravilno kuca obično nije toliko efikasno kao ono koje radi pravilno, pa zbog toga ono ne pumpa dovoljno krvi u tkiva.

Kakve komplikacije mogu da se jave pri hroničnoj atrijalnoj fibrilaciji srca?

a. Zbog suviše brzih i nepravilnih kontrakcija učinak srca može biti nedovoljan, što može da dovede do otkazivanja ili dokompenzacije srca.
b. Srce koje treperi može da stvori ugruške krvi u svom unutrašnjem zidu. Ako se oni oslobode i odu u druge organe tela, mogu da izazovu ozbiljna oštećenja (embolija).

Da li srce koje treperi može da se vrati na normalan ritam?

U mnogim slučajevima to može da se postigne bilo davanjem lekova, bilo uz pomoć elektronskih uređaja za srčane šokove. Rezultati su često privremeni i u srcu se ponovo javlja atrijalna fibrilacija.