Paraziti i parazitske bolesti – Trihomonadni vaginitis

Šta je trihomonadni vaginitis?

To je infekcija vagine parazitom trihomonas vaginaiis. Prouzrokuje zapaljenje s velikom vaginalnom sekrecijom. Kako se parazit ponekad sreće i u muškoj uretri, to znači da se može prenositi sa žene na muškarca.

Da li su trihomonske infekcije ozbiljne?

Ne. To nije ozbiljna bolest, ali ju je ponekad teško potpuno otlkloniti. Novi fungicidi koji se oralno uzimaju pokazali su se vrlo efikasnim u lečenju ovih infestacija.