Trihurijazis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihurijazis, infestacija valjkastim crvima.

Preporuka strane: