Tripsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tripsin, enzim koji se nalazi u crevima, a funkcija mu je da vari proteine.

Preporuka strane: