Trombocitopenična purpura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trombocitopenična purpura, generalizovano oboljenje udruženo sa krvarenjem pod kožom, poremećenim zgrušavanjem krvi i nedostatkom krvnih ploćica. Većina slučajeva se može lečiti hirurškim uklanjanjem slezine.

Preporuka strane: