Tromboza

Šta je tromboza krvnih sudova?

Formiranje grudvica zgrušane krvi u krvnom sudu.

Šta prouzrokuje trombozu?

Postoje mnogi uzroci od kojih većina nije dobro ispitana. Ipak, neki od najčešćih uzroka povezuju se sa načinom na koji je krvni sud oboleo ili bio povređen. Takođe, poremećaji u mehanizmu zgrušavanja krvi mogu stvoriti predispoziciju za trombozu. Tromboza isto tako može biti prouzrokovana stagnacijom krvi unutar krvnog suda posle operacije, ili se može sresti kod ljudi koji su oslabili i ne vrše fizičke vežbe.

Do čega može dovesti tromboza?

a. Do prekida protoka krvi kroz krvni sud sa pratećom degeneracijom ili gangrenom organa koji je prethodno bio snabdevan krvlju
b. Deo tromba se može odvojiti i preći u drugi deo tela (embolizacija), prouzrokujući tešku povredu ili smrt

Kako se naziva slučaj kada se deo tromba odvoji i pređe u neki drugi deo tela?

Ova pojava zove se embolija.

Može li tromboza krvnog suda prestati sama od sebe?

Da. Funkcija mnogih sudova uključenih u formiranje tromba vratiće se skoro na normalu. Akutna faza obično prestaje odmorom i upotrebom antikoagulacionih lekova. Prosečan tromb biva apsorbovan a obloga krvnog suda biva uspostavljena stvaranjem novih kanala unutar njegovih zidova.

Šta se događa sa organom kada sud koji ga snabdeva krvlju bude zahvaćen trombozom?

a. Organ može degenerisati ili postati gangrenozan
b. Funkcija može biti jako oštećena, ali eventualni oporavak može nastupiti apsorpcijom zgrušane krvi i ponovnim uspostavljanjem protoka krvi
c. Manji krvni sudovi u blizini mogu se proširiti i prenositi dovoljnu količinu krvi potrebnu da održi život i funkciju organa