Tropska frambezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tropska frambezija, tropska infekcija prouzrokovana klicom koja podseća na klicu izazivača sifilisa. Međutim, to nikako nije venerično oboljenje.

Preporuka strane: