Tuberkuloza bubrega

Da li je tuberkuloza bubrega često primarno oboljenje?

Ne, oboljenje obično nastupa sekundarno posle tuberkuloze pluća.

Kako tuberkuloza dospeva u bubrege?

Bacili dospevaju u bubrege krvotokom.

Kakvi su simptomi tuberkuloze bubrega?

Često, bolno mokrenje i krvava mokraća ukazuju na tuberkulozu kao na moguće oboljenje.

Kako se postavka dijagnoza tuberkuloze bubrega?

Otkrivanjem bacila tuberkuloze u mokraći. Često je potrebno inokulisati životinje (zamorčiće) urinom da bi se videlo da li će posle nekoliko nedelja dobiti tuberkulozu. Pored toga, i karakteristični rendgenski nalazi omogućuju postavljanje dijagnoze. Kada tuberkuloza zahvati mokraćnu bešku, cistoskopski nalaz će biti karakterističan. Nalazi u skrotumu i prostati takođe mogu ukazati na postojanje tuberkuloze.

Kako se leči tuberkuloza bubrega?

U ranom stadijumu bolest se može zaustaviti upotrebom nekih novih antituberkuloznih lekova. Ukoliko je bolest ograničena na samo jedan bubreg i već dovela do jačeg oštećenja, propisuje se upotreba određenih lekova i hirurško odstranjivanje bubrega. Kada su zahvaćena oba bubrega, preporučuje se konzervativno lečenje. Najčešće korišćeni lekovi su izoniazid, miambutol, paraaminosalicilna kiselina i streptomicin.

Ukoliko je tuberkuloza zahvatila samo jedan bubreg, može li se njegovim vađenjem obezbediti izlečenje?

Kod tuberkuloze se ne govori o izlečenju već bolje o zaustavljanju bolesti. Ukoliko je bolest ograničena na jedan bubreg, njegovo uklanjanje će zaustaviti tuberkulozu.