Tumori bubrega

Ko najčešće dobija tumor bubrega?

Tumori bubrega se javljaju u svakom životnom dobu kod oba pola. Ali većina se javlja u četvrtoj deceniji života. Jedna specijalna vrsta, Vilmov tumor, javlja se kod vrlo male dece ili u toku detinjstva.

Jesu li svi tumori bubrega maligni?

Ne, ali se češće sreću zloćudni nego dobroćudni tumori.

Koje je tehničko ime za najčešći maligni tumor bubrega?

Najčešći tumor bubrega je hipemefirom.

Kako se sa sigurnošću može postaviti dijagnoza tumora bubrega?

Lekarskim pregledom i specijalnom rendgenografijom bubrega poznatom pod imenom pijelografija.

Šta je intravenska pijelografija?

To je rendgenski postupak pri kome se rastvor kontrasta ubrizgava u krvotok. Rastvor se luči kroz bubrege i prilikom lučenja daje sliku bubrega na rendgenskom snimku.

Da li je intravenozna pijelografija bolan ili opasan postupak?

Ne. Ali ako je pacijent osetljiv na jod, prilikom vršenja ovog postupka treba preduzeti posebne mere predostrožnosti.

Koristi li se pijelografija i pri dijagnosticiranju i drugih bubrežnih bolesti?

Da. Ona će pokazati prisustvo bilo kakve nenormalnosti u mokraćnim putevima. Takođe je vrlo korisna za dijagnosticiranje povećanja prostate i otkrivanje kamenova u prostati.

Kakve simptome i znakove daju tumori bubrega?

a. Krv u mokraći.
b. Bol u krstima iznad bubrega.
c. Prisustvo izraštaja ili čvora u predelu bubrega.

Kako se leči tumor bubrega?

Blagovremenim odstranjivanjem celog bubrega. Prethodna i postoperativna rendgenska terapija se takođe preporučuje kod nekih vrsta tumora bubrega.

Da li je vađenje bubrega ozbiljna operacija?

Da, ali ako je drugi bubreg zdrav, odstranjivanje bubrega neće ugroziti život.

Da li je vađenje bubrega (nefrektomija) opasna operacija?

Ne. Obično dolazi do oporavka bez postoperativnih komplikacija.

Koliko dugo treba da pacijent bude u bolnici posle vađenja bubrega?

Deset do dvanaest dana.