Tumori i rak penisa

Da li se maligni tumori penisa često sreću?

Ne.

Gde se kancer penisa najčešće javlja?

Pored glave penisa, gde se javlja kao izraštaj ili duboka čvrsta grizlica.

U kojoj se starosnoj grupi rak penisa najčešće javlja?

U srednjem ili starijem životnom dobu. U mladosti se rak penisa retko javlja.

Kako se postavlja dijagnoza raka penisa?

Biopsijom tkiva uzetog sa izraštaja i njegovom mikroskopskom analizom.

Na koje druge bolesti može ličiti rak penisa?

Mora se napraviti razlika između veneričnih lezija, kao što je šankr, i raka.

Ima li rak penisa neke veze sa polnom aktivnošću?

Ne.

Kako se leči rak penisa?

Najbolji oblik lečenja je amputacija dela ili celog penisa, zajedno sa odstranjivanjem preponskih limfnih žlezda koje opslužuju penis. Ukoliko je izraštaj mali i rano otkriven može se lokalno lečiti radijumom ili hirurškim odstranjivanjem tumora i primenom radijuma.

Kako se obavlja mokrenje posle amputiranja penisa?

Ne uklanja se ceo penis, već se ostavlja samo mali deo kako bi se ova funkcija omogućila.

Može li se rak penisa dobiti polnim snošajem?

Ne.