Tumori i rak testisa

Kolika je učestanost tumora testisa?

Maligni tumori testisa sačinjavaju oko pet posto svih malignih izraštaja koji se sreću kod muškaraca.

Da li se tumori testisa češće javljaju na nenormalno razvijenim testisima ili nespuštenim testisima?

Da.

Kad se tumori testisa najčešće javljaju?

U trećoj, četvrtoj i petoj deceniji života.

Da li su svi tumori testisa maligni?

Ne, ali su maligni izraštaji mnogo češći od benignih.

Kako se može zapaziti da postoji tumor testisa?

Pojavom postepenog bezbolnog povećanja testisa.

Šta prouzrokuje tumor testisa?

Uzrok je nepoznat.

Kako se leče ovi tumori?

Čim se postavi dijagnoza tumor treba hirurški odstraniti. Ako je izraštaj maligne prirode, operacija je korenita. Ona uključuje odstranjivanje preponskih limfnih žlezda kao i testisa. Neke se limfne žlezde vade čak i iz trbušne duplje.

Da li radijaciona terapija koristi u lečenju tumora testisa?

Da. Posle operacije često se koristi rendgenska terapija da bi se sprečilo širenje tumora.

Da li je terapija lekovima od bilo kakve koristi u lečenju tumora testisa?

Da. Nedavno je otkriveno da su izvesni hemijski preparati vrlo efikasni pri uništavanju nekih malignih tumora testisa. Oni su takođe od velike koristi pri razaranju metastaza (Širenja tumora sa početne lokacije na druge delove organizma).