Tumori kičmene moždine

Koje simptome najčešće prouzrokuje tumor kičmene moždine?

Bol u leđima praćen slabošću i utrnulošću udova i poremećaje bešike i creva.

Postoje li razne vrste tumora kičmene moždine?

Da. Kičmenu moždinu mogu napasti tumori pritiskom spolja ili rastom unutar nje. Oko pedeset devet posto tumora nastaju na membranama koje pokrivaju moždinu ili na kičmenom nervu.

Kako se postavlja dijagnoza tumora kičmene moždine?

Na prisustvo tumora kičmene moždine može se posumnjati na osnovu istorije bolesti i pregleda pacijenta. Spinalna punkcija često otkriva opstrukciju slobodnog protoka cerebrospinalne tečnosti. Ispitivanje cerebrospinalne tečnosti daje često dobra obaveštenja. Dijagnoza se dalje može potvrditi uvođenjem kontrastne supstance u cerebrospinalnu tečnost i podvrgavanjem pacijenta fluoroskopskom pregledu. Ovaj se postupak naziva mielografija. Normalno, kontrastna tečnost slobodno teče kad se pacijent nagne na bilo koju stranu. Zbog tumora će doći do opstrukcije u protoku ove tečnosti i na taj način će se potvrditi ne samo dijagnoza, nego će se pružiti i podaci o tačnom položaju tumora.

Kakvi su hirurški rezultati u lečenju tumora kičmene moždine?

Tumori membrana koje pokrivaju kičmenu moždinu ili tumori kičmenog nerva se obično mogu potpuno odstraniti i pacijent biva izlečen ili mu se obezbeđuje veliko olakšanje. Ukoliko je proces oštećenja kičmene moždine suviše dugo trajao, onda to oštećenje može postati trajno. Tumori koji rastu unutar kičmene moždine se obično ne mogu odstraniti, ali se njihovo rašćenje može zaustaviti rendgenskim zračenjem. Neretko, rak koji je nastao na nekom drugom organu širi se i zahvata kičmenu moždinu. Izgledi u takvim slučajevima su vrlo loši, mada rendgensko zračenje i ponekad hirurgija mogu biti privremeno korisni.

Može li se paraliza prouzrokovana tumorom kičmene moždine otkloniti operacijom?

Da. U oko pedeset posto svih slučajeva tumor se može potpuno odstraniti i pacijentu obezbediti izlečenje ili olakšanje bez bojazni da će se tumor ponovo javiti.

Da li su operacije kičmene moždine opasne?

Ništa više nego veće operacije drugih organa.

Kakva se anestezija koristi pri operacijama kičmene moždine?

Kao pravilo, opšta anestezija koja se daje kroz cev uvučenu u traheju (dušnik).