Tumori krvnih sudova (Hemangiomi)

Kakav je značaj tumora krvnih sudova kože?

Manji tumori nemaju nikakvog značaja. Veći tumori krvnih sudova trebalo bi da se hirurški uklone ili unište putem električne igle ili putem smrzavanja snegom ugljendioksida.

Da li se tumori krvnih sudova često pretvaraju u rak (kancer)?

Ne. Ovo se događa izuzetno retko.

Da li tumori krvnih sudova imaju tendenciju ka krvarenju?

Ukoliko su smešteni po površi kože i ukoliko se desi da se povrede, može doći do jačeg krvarenja.

U čemu se sastoji lečenje krvarenja iz tumora krvnoga suda?

Direktan, čvrst pritisak iznad tačke koja krvari dok ne stigne lekar koji je u stanju da to leči.