Tumori krvnih sudova

Koji je najčešći tumor krvnih sudova?

Hemangiom. On se može pojaviti kao mala crvena tačka na koži u nekim slučajevima, a u nekim kao velika crvena mrlja.

Da li se hemangiomi često pretvaraju u rak?

Ne. Ali ružno izgledaju i mogu zahtevati odstranjivanje. Električna igla ili ugljen-dioksid sneg biće dovoljni da unište male tumore. Veći hemangiomi mogu zahtevati šire isecanje i kožne kalemove.

Mogu li se hemangiomi pojaviti i na drugim mestima osim na koži?

Da, oni se mogu pojaviti ispod kože, u organima kao što je jetra, zid crevnog trakta ili na drugom mestu.

Kakvi simptomi obično nastaju kod tumora krvnih sudova?

Ovde obično nema simptoma ali neki pokazuju tendenciju ka krvarenju. Ako do njega dođe treba izvršiti operaciju.

Jesu li tumori krvnih sudova nekad maligni?

Većina nije, ali povremeno se pojavljuje maligni tumor krvnog suda na nekom unutrašnjem organu.

Kakva je terapija tumora krvnih sudova?

Većinu njih, ako im se hirurški može prići, treba ukloniti. Neki, kao oni koji nastaju u jetri, mogu se ostaviti ukoliko ne pokazuju tendenciju brzog rasta ili krvarenja.

Postoji li pored hirurgije neka druga terapija tumora krvnih sudova?

Da. Izvesno se tumori mogu ukloniti zračenjem rendgenskim zracima ili primenom radijuma. Drugi se pak mogu uništiti korišćenjem ugljen-dioksidnog snega.