Tumori mokraćne bešike

Da li se na mokraćnoj bešici često javljaju tumori?

Da.

Kako se leče tumori bešike?

To zavisi od veličine, položaja i broja tiumora. Obični površinski tumori koji ne utiču na protok mokraće iz bilo kog bubrega i kojima se može lako prići, sagorevaju se elektrofulguracijom kroz cistoskop. Veliki tumori i oni koji duboko urastaju u zid bešike, odstranjuju se isecanjem dela bešike. Kada je bešika široko zahvaćena malignim tumorom potrebno ju je potpuno odstraniti. Takva operacija naziva se cistektomija. Kada se ona obavi ureterima treba naći nov položaj da bi se omogućilo oticanje mokraće. Tako se ureteri transplantiraju ili na kožu (kutana ureterostomija) ili se kaleme na debelo crevo (ureterokolostomija), ili se od dela tankog creva pravi kesa na koju se pričvršćuju ureteri. Ovaj postupak poznat je kao ilealna operacija bešike.

Da li je većina tumora bešike maligna?

Smatra se da je većina tumora ili maligna ili potencijalno maligna.

Kakvi su benigni tumori bešike?

To su bradavičasti izraštaji poznati kao papilomi.

Kakvi su simptomi kod tumora bešike?

Bezbolno krvarenje pri mokrenju. Povremeno dolazi do čestih mokrenja ili prolaza inficirane mokraće ukoliko postoji i cistitis.

Kako se postavlja dijagnoza tumora bešike?

Cistoskopskim pregledom. Deo tumora se vadi kroz cistoskop i podvrgava mikroskopskom pregledu.

Kako se mokraća izlučuje kad se ureteri vežu na debeio crevo?

Mokri se kroz rektum.

Kako se mokraća izlučuje kada se ureteri povežu sa tankim crevom?

Ovaj deo tankog creva (ileum) vadi se kroz kožu i na njega postavlja plastična ili gumena kesa koja tesno prijanja.

Da li su operacije transplantacije uretera i vađenja bešike ozbiljni hirurški postupci?

Da. To su velike operacije, ali treba imati na umu da one spasavaju život i u većini slučajeva vrše se radi vađenja kanceroznog tkiva.

Postoji li pored hirurškog i neko drugo lečenje tumora bešike?

Da. Može se koristiti radijaciona terapija mada ona nije vrlo efikasna. Takođe se radijum može usaditi u tumor bešike što ponekad daje zadovoljavajuće rezultate. Od nedavno se sa dosta uspeha u lečenju ovih tumora koriste radioaktivni materijali kao što je npr. kobalt.

Koliko dug boravak u bolnici je potreban pri operacijama mokraćne bešike?

Operacije otklanjanja kamena u bubregu, tumora itd. obično zahtevaju dvonedeljni boravak u bolnici. Operacije za kompletno vađenje mokraćne bešike su složenije i zahtevaju da se u bolnici ostane mnogo duže.

Da li su u toku operacija na mokraćnoj bešici potrebne transfuzije krvi?

Da, ukoliko se izvodi široki zahvat.

Koliko je dug period rekonvalescencije posle većih operacija na mokraćnoj bešici?

Oko mesec dana.