Tumori nosa i sinusa

Da li su tumori nosa i sinusa česti?

Dobroćudni tumori su prilično česti. U njihovu grupu mogu se uključiti nosni polipi, bradavice i hemangiomi (tumori malih krvnih sudova). Na sreću, maligni tumori nisu tako česti na ovom delu tela.

Kakva se terapija primenjuje za dobroćudne tumore nosa i sinusa?

Većina njih se može lako odstraniti u hirurškoj ordinaciji pod lokalnom anestezijom.

Kakva je terapija za maligne tumore nosa i sinusa?

Rak nosa ili sinusa leči se širokim hirurškim odstranjivanjem izraštaja i okolnog tkiva. Kasnije se obično vrši ekstenzivna plastična operacija pošto se lekar uveri da je rak potpuno odstranjen.

Koliko je hirurgija tumora nosa i sinusa uspešna?

Hirurgija dobroćudnih tumora je uspešna u svim slučajevima. Uspeh operacije raka zavisi od vremena kad je operacija obavljena i stepena maligniteta. Ako je operacija izvršena pre no što se rak raširio na ostala tkiva, izgledi za izlečenje su dobri. Savremena hirurška tehnika može uključiti mere za spasavanje života pri čemu se odstranjuje veliki deo nosa, lica, obraza, gornjeg nepca ili orbitalnog dna.

Može li se posle radikalne operacije nosa i sinusa izvršiti plastična estetska rekonstrukcija?

Da. Moderna dostignuća plastične hirurgije mogu mnogo učiniti za vraćanje normalnog izgleda.