Tumori pljuvačnih žlezda

Da li su tumori pljuvačnih žlezda česti?

Da, naročito takozvani mefioviti tumori koji se javljaju u parotidnoj žlezdi.

Da li su tumori parotidne žlezde obično maligni?

Ne. Najveći broj slučajeva tumora parotidnih žlezda se odnosi na benigne tumore, ali se u parotidnoj žlezdi često javlja i maligna novotvorevina.

Da li tumori parotidne žlezde imaju tendenciju da se ponovo jave ukoliko su jednom uklonjeni?

Da, kod jednog od pet pacijenata može doći do ponovnog javljanja tumora, čak i ukoliko je tumor bio i benigni.

Kako se može utvrditi da li je neki tumor pljuvačne žlezde benigni ili maligni?

Benigni tumori rastu sporo i obično su okruženi kapsulom. Mnogi od benignih tiunora su slobodno pokretni ispod kože. Maligni tumori pljuvačnih žlezda rastu brzo i ubrzo postaju atherentni za kožu i okolna tkiva. Naravno, posle uklanjanja tumora pljuvačnih žlezda, mikroskopsko ispitivanje materijala imaće glavnu reč u donošenju konačne dijagnoze.

Da li uklanjanje jedne od pljuvačnih žlezda ometa varenje ili adekvatno stvaranje pljuvačke?

Ne.

Da li su operacije na pljuvačnim žlezdama opasne?

Ne, ali operacije koje se izvode radi uklanjanja parotidnih tumora traju dugo i neprijatne su. Mora se obratiti velika pažnja da se izbegne povreda nervnih ogranaka facijalnog živca koji prolazi kroz parotidnu žlezdu. Povreda facijalnog živca će se odraziti pojavom facijalne paralize koja može biti razlićitog stepena.

Na kom mestu se vrši incizija radi operacije parotidne žlezde?

Ispred uha i nadole, duž ugla donje vilice prema vratu.

Kakva se anestezija primenjuje prilikom operacija pljuvačnih žlezda?

Opšta anestezija se primenjuje prilikom obavljanja velikih hiurških intervencija; lokalna anestezija za manje operacije.

Da li posle hirurških intervencija na parotidnim ili submaksilamim žlezdama ostaju ožiljci koji predstavljaju estetski nedostatak?

Ne. Fine, tanke linije se obično jedino vide nekoliko meseci kasnije ukoliko su se te operativne rane u potpunosti zacelile.

Da li je uvek moguće izbeći povredu facijalnog nerva prilikom operacije radi uklanjanja tumora parotidne žlezde?

Ne. Ponekada je potrebno načiniti takvo oštećenje, pa čak i preseći granu facijalnog živca kada se uklanja masivna novotvorevina parotidne žlezde. Međutim, to se ne dešava često i kada se to zaista dogodi, ima svojih opravdanja s obzirom na važnost totalnog uklanjanja ofanzivnog tumora.

Do čega dovodi povreda facijalnog živca u toku uklanjanja tumora parotidne žlezde?

Posledica oštećenja facijalnog nerva se sastoji u tome da je lice delimično paralisano i deformisano, što se manifestuje spuštenošću i iskrivljenošću jedne strane usta. U retkim slučajevima, grana facijalnog živca koja inerviše očne kapke može biti povređena, što će se odraziti na pacijenta time da neće moći da potpuno zatovri oko.

Ukoliko je došlo do povrede facijalnog živca, da li je deformacija lica trajna?

Manje ili više, da, mada deformacija lica ima tendenciju da se tokom vremena gubi i postane manje izrazita.

Mogu li se ti živci uspešno oporaviti ukoliko su bili presečeni?

Grane facijalnog živca su veoma malog prečnika, a njihovi ogranci su nekada čak ne širi no običan konac za šivenje. Prema tome, veoma je teško pronaći njihove krajeve i sastaviti ih radi korekcije. Odnedavno, pomoću izvanredno spretnog postupka presađivanja mišića i živaca, postalo je moguće uspostaviti gotov normalan izgled lica kod povrede facijalnog živca. Da bi se ovo postiglo potrebni su postupci posebnog stručnjaka, plastičnog hirurga.

Da li rane posle ovih operativnih postupaka imaju tendenciju da secerniraju, vlaže?

Da. Ove rane mogu posle operacije secernirati pljuvačku na površinu kože mnogo dana, pa i nedelja. Međutim, ovo secerniranje tečnosti če kasnije prestati i rane će zarasti u potpunosti.

Posle kog vremena se može ponovo normalno jesti posle operacije pljuvačnih žlezda?

Tečnost se uzima prvih nekoliko dana posle operacije; posle toga može se preći na normalnu ishranu.

Koliko je potrebno boraviti u bolnici posle hirurške intervencije na pljuvačnim žlezdama?

Mnogi pacijenti mogu napustiti bolnicu već nedelju dana posle hirurške intervencije.

Ukoliko dođe do ponovne pojave tumora parotidne žlezde, da li se može postići izlečenje ponovnom operacijom?

Da. Obimnije uklanjanje tkiva parotidne žlezde često će dovesti do izlečenja u velikoj većini slučajeva.

U čemu se sastoji lečenje tumora submaksilamih ili sublingvalnih žlezda?

U potpunom uklanjanju žlezde.

Da li su operacije tumora submaksilaraih i sublingvalnih žlezda uspešne?

Da, ukoliko hirurška intervencija nije rađena zbog kancera tih struktura koji inače veoma brzo rastu. Takav maligni tok je veoma redak.