Tumori – rak grkljana

Da li su tumori grkljana česti?

Da. Oni se vrlo često sreću. Na sreću, većinom imaju dobroćudan karakter.

Kako se postavlja dijagnoza tumora grkljana?

Vrši se pregled grkljana direktnom ili indirektnom laringoskopijom. Hirurg obično na osnovu izgleda i položaja tumora može zaključiti da li je tumor benigni (dobroćudni) ili maligni (zlo­ćudni), ali se on nikada neće osloniti samo na te činjenice kada treba da donese konačnu dijagnozu o prirodi tumora.

Kako se postavlja definitivna dijagnoza laringealnih tumora?

Kroz laringoskop vadi se mali deo tkiva tumora i ispituje u laboratoriji pod mikroskopom. Dakle, biopsija pokazuje da li je tumor benigni ili kancerozan.

Koji su najčešći simptomi tumora grkljana?

Promuklost je glavni a može biti i jedini simptom. Ukoliko tumor postane vrlo veliki, što je retko, može stvoriti opstrukciju vazdušnih puteva i otežati disanje. Manje tegobe su kašalj, bol, teškoće pri gutanju i sukrvičast ispljuvak.

Kako se leče benigni tumori grkljana?

Oni se moraju hirurški odstraniti. To se može Često uraditi u ordinaciji pod lokalnom anestezijom kroz laringoskop. Ponekad je tumor potrebno ukloniti u bolnici pod lokalnom ili opštom anestezijom. Mada je postupak neprijatan, on nije bolan niti opasan.

Kakvi su rezultati operacije benignih tumora grkljana?

Odlični. Većina ovih lezija su čvorići i polipi. Neki se mogu ponovo pojaviti, pa ih treba ponovo odstraniti.

Da li promuklost nestaje otklanjanjem benignog tumora na grkljanu?

Da, ali važno je napomenuti da dve-tri nedelje posle operacije ne treba govoriti.

Koliko je rak grkljana čest?

To je relativno retko oboljenje koje se najčešće sreće kod ljudi starijih od pedeset godina.

Šta prouzrokuje rak na grkljanu?

Uzročnik je nepoznat. Ali istorija većine pacijenata ukazuje da su bili strastni pušači ili ljudi koji suviše naprežu svoj glas. Često se sreće i slučaj prekomernog uzimanja alkohola.

Kako se postavka definitivna dijagnoza raka na grkljanu?

Uzimanjem i mikroskopskim pregledom delića tkiva.

Kako se leči rak grkljana?

a. Rendgenskim zračenjem.
b. Hirurškim odstranjivanjem grkljana.
c. Kombinacijom gornja dva metoda.

Da li je odstranjivanje grkljana (laringektomija) ozbiljan hirurški postupak?

Da. Ali ukoliko ga vrši stručnjak u velikom broju slučajeva dolazi do postoperativnog oporavka.

Može li se obezbediti izlečenje raka na grkljanu?

Da, ukoliko je operacija izvršena kad je rak bio u relativno ranoj fazi razvoja. Ili, ukoliko je izabrana radijaciona terapija, izlečenje se može postići ukoliko je ona započeta u ranom stadijumu rasta tumora.

Da li se transfuzija krvi daje prilikom operacije odstranjivanja grkljana?

Da. Takođe i posebna bolnička nega je apsolutno potrebna, pošto pacijenti koji su bili podvrgnuti ovakvoj operaciji imaju traheotomsku cev o kojoj se mora voditi velika briga.

Koliko dug se boravak u bolnici zahteva posle laringektomije?

Obično dve nedelje, ali ponekad i tri i četiri nedelje.

Mogu li ljudi kojima je odstranjen grkljan govoriti?

Da, ali glas je dosta izmenjen, a govor se postiže posle naročite instruktaže koja traje nedeljama ili mesecima.

Ukoliko je odstranjen kompletan grkljan, hoće li pacijent moći da diše normalno ili će morati da koristi traheotomsku cev?

Kada je izvršena totalna laringektomija pacijent mora da diše kroz traheotomsku cev koja se nalazi na vratu.

Da li je razumljiv govor moguć posle totalne laringektomije?

Da. To se postiže učenjem kako uzeti vazduh iz stomaka. Pored toga postojei električne naprave koje funkcionišu manje-više na isti način kao i grkljan.