Tumori i rak tankog i debelog creva

Gde se najčešće nalaze tumori intestinalnog trakta?

Velika većina tumora se javlja na debelom crevu. Tumori tankog creva su retki u poređenju sa tumorima debelog creva.

Koje vrste tumora postoje u intestinalnom traktu?

a. Benigni, dobroćudni tumori kao što su na primer polipi ili mišićni tumori (miomi).
b. Rak creva.

Da li benigni tumori creva mogu da se pretvore u rak?

Da, svakako! To je jedan od glavnih razloga zašto bi ljudi koji imaju neke simptome koji potiču od crevnog trakta trebalo da se posavetuju što pre sa svojim lekarom.

Kako neko može posumnjati da ima tumor creva?

Krvarenje iz rektuma i promena uobičajenih navika u pogledu pražnjenja creva su dva najpouzdanija znaka upozorenja.

Da li postoji neki način da se spreči nastanak tumora?

Ne, ali se savetuju redovni fizički pregledi uključujući tu i rektalni pregled i ispitivanje putem rekto-sigmoidoskopa ukoliko se pojave simptomi.

Koji su najčešći tumori creva?

Tumor koji se najčešće sreće u crevu je benigni polip.

Kako neko može posumnjati da ima polip?

Bezbolno rektalno krvarenje je najkarakterističniji znak. Veći polipi smešteni visoko u debelom crevu mogu prouzrokovati bolove tipa kolika ili prolazne epizode opstrukcije.

U čemu se sastoji lečenje polipa?

Oni polipi koji se nalaze najviše do trideset santimetara od anusa (čmara), mogu se ukloniti pomoću rekto-sigmoidoskopa bilo u hirurškoj ambulanti, bilo u bolnici. Oni polipi koji se nalaze više u kolonu, moraju se operisati: trbuh, odnosno crevo se otvara i polip ukloni.

Kolika je incidencija raka creva?

Rak (kancer) veoma često napada creva i baš ona su jedna od najčešćih lokalizacija raka.

Javlja li se rak creva češće kod muškaraca nego kod žena?

Rasprostranjenost ovog oboljenja po polovima je otprilike jednaka.

U kom životnom dobu je najverovatnije da će doći do pojave raka creva?

Tokom šeste i sedme decenije života.

Da li rak creva ima tendenciju da se javlja porodično ili da se nasleđuje?

Tendencija ka nastanku polipa i drugih prekanceroznih lezija može proticati kao porodična pojava, ali rak nije nasledan.

U kojoj meri je rendgensko snimanje pouzdano u postavljaju dijagnoze raka creva?

To je veoma precizan postupak koji će moći da pokaže deformaciju sluzokože zida creva na mestu tumora.

U čemu se sastoji pravo lečenje tumora creva?

U hirurškoj operaciji, čim je dijagnoza postavljena sa sigurnošću.

Kakve se vrste operacija obavijaju kod tumora creva?

a. Kod benignih, dobroćudnih tumora pristupa se jednostavnom uklanjanju tumora pri njegovoj bazi i to je sve što je potrebno.
b. Maligni tumor se, kad god je to moguće, uklanja sa izdašnim delom creva iznad i ispod njega. Zatim se spajaju krajevi zdravog creva. Ukoliko se normalna prohodnost creva ne može uspostaviti, stvara se veštački otvor na prednjem trbušnom zidu (kolostoma). Glavni cilj hirurga je da ukloni čitav tumor, čak ako to uslovljava potrebu stvaranja trajnog veštačkog otvora.

Da li su operacije radi uklanjanja tumora creva ozbiljne?

Da, ali kod više od devedeset pet procenata svih operisanih slučajeva dolazi do hirurškog oporavka.

U kojoj meri se kod raka creva može hirurškim lečenjem postići trajno izlečenje?

Najnoviji rezultati pokazuju da preko pedeset procenata svih osoba preživi period od pet ili više godina posle uspešne hirurške intervencije zbog raka creva.

Da li postoji tendencija da se posle operacije novotvorevina ponovo javi?

Novotvorevina koja je jednom uklonjena, ne javlja se često ponovo, ali kod oko pet do deset procenata slučajeva dolazi do pojave tumora na nekom drugom mestu u crevu.

Koliko često bi se trebalo kontrolisati posle uklanjanja tumora creva?

Najmanje jednom godišnje, ili bilo kada ako dođe do pojave novih simptoma.

Kako hirurg može načiniti razliku između nekog benignog i malignog tumora creva?

Opšti izgled je važan, ali se tumori creva uvek pregledaju mikroskopski. Takvo ispitivanje će najčešće uvek otkriti pravu prirodu svake novotvorevine.

Može li hirurg na osnovu ispitivanja abdomena uvek reći da pacijent ima tumor creva?

Ne. To je razlog važnosti rendgenskog snimanja intestinalnog trakta kao rutinskog postupka kad god postoje crevni simptomi. Osim toga, sve osobe preko četrdeset pet godina bi trebalo da se podvrgnu rendgenskom ispitivanju gastro-intestinalnog trakta bez obzira da li imaju nekih simptoma ili ne.

Da li se tumori creva ikada javljaju kod mladih ljudi?

Da. Ponekada se slučajevi tumora javljaju u odraslom dobu, kod osoba u drugoj ili trećoj deceniji.

Može li pacijent da živi normalno ako mu je uklonjen veliki deo creva?

Probava i ishrana mogu biti potpuno normalni čak iako je uklonjeno čitavo debelo crevo. Takođe, najmanja polovina tankog creva se može ukloniti a da još uvek postoji mogućnost normalne ishrane.