Turbidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Turbidan, zamagljen, magličast, zamućen.

Preporuka strane: