Tradicionalna medicina Novi Sad – Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann

Tradicionalna medicina Novi Sad – Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann

Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann, Novi Sad

Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann

Adresa: Ovaj oglas je istekao!

Homeopatija – nastanak i istorija

Homeopatija je metoda lečenja u kojoj se prilazi čoveku kao celovitom biću. Tvorac ove danas izuzetno popularne nauke je nemački lekar i hemičar Samuel Hahnemann (1755-1843). On je, kao i mnogo godina pre njega Hipokrat, zastupao tezu da postoje dva načina lečenja – lečenje suprotnim sredstvom u odnosu na bolest (što je osnova današnje klasične medicine) i lečenje sličnim sredstvom (homeopatija).

Hahnemann je na sebi dokazao visoku delotvornost koju ima homeopatija, odnosno iscelenje sredstvima sličnim bolesti. Ispitivao je uticaj kinina (koji se koristi za lečenje malarije), uzimavši ga u velikim dozama tokom nekoliko dana. Na taj način je razvio simptome slične malariji i shvatio kako deluje zakon sličnosti. Na temelju zakona sličnosti Hahnemann je izgradio celovitu filozofiju i principe lečenja homeopatijom, koju danas praktikuju stotine hiljada homeopata širom sveta. Čak i Engleska kraljevska porodica koristi iscelenje homeopatijom od samog njenog nastanka.

Na kom principu radi homeopatija i kako ona deluje?

Homeopatija je delotvoran način lečenja koji se zasniva na osam principa. Prvi i osnovni princip jeste da je naše telo sposobno za samoisceljenje. Svako od nas poseduje vitalnu silu koja pokušava da održi harmoniju našeg tela. Simptomi bolesti su izraz disharmonije u našem organizmu, te treba lečiti osobu, a ne simptome kao što to čini klasična medicina.

Drugi princip je ustvari sam zakon sličnosti, odnosno princip slično se sličnim leči. Homeopatija isceljuje tako što se supstanca koja izaziva određene simptome kod zdrave osobe korisiti za uklanjanje istih simptoma kod bolesne osobe.

Treći princip je prijemčivost organizma na određenu bolest koja zavisi od kvaliteta vitalne sile. Postoje neki faktori koji mogu negativno uticati na vitalnu silu. Tu spadaju pušenje, konzumiranje alkohola, loša ishrana i drugo. Ali postoje i faktori koji pozitivno utiču na nju. Uravnotežen život, pravilna ishrana u kombinaciji sa homeopatskim sredstvima (tzv. homeopatski lekovi) mogu da umanje prijemčivost za mnoge bolesti.

Mijazmi, odnosno greške na životnoj sili predstavljaju četvrti princip. Neke bolesti se bez obzira na iscelenje ponovo vraćaju i uzrok tome jesu mijazmi.

Peto, svi homeopatski lekovi se ispituju pre nego što se krene sa njihovim korišćenjem. Kako se oni ispituju? Grupi zdravih ispitanika se daje homeopatski lek koji se ispituje. Drugoj grupi takođe zdravih ispitanika daje se placebo. Posmatraju se, prate i detaljno beleže simptomi na fizičkom, emotivnom i mentalnom planu. Homeopatski lekovi tj. preparati ne mogu da izazovu neželjene efekte niti zavisnost.

Šesti princip jeste potenciranje homeopatskih lekova. Homeopatski lekovi deluju na vitalnu silu i uzrok bolesti a ne na simptom koji predstavlja posledicu. Svaki simptom se sagledava kroz vitalnu silu koja je dinamična, te i sam homeopatski lek mora biti dinamičan. Njegovo potenciranje se postiže razblaživanjem i snažnim protresanjem bočice u kojem se nalazi. Na taj način, homeopatski lekovi ne sadrže ni jedan molekul supstance od koje je napravljen.

Princip prepisivanja jednog homeopatskog leka je sedmi princip. Kako homeopatija utiče na vitalnu silu, a ne na simptome, dovoljno je prepisati samo jedan homeopatski lek koji će pokriti osnovni poremećaj vitalne sile, dati joj poruku i pomoći joj da vrati narušeni balans.

Poslednji, osmi princip jeste posmatranje toka homeopatskog lečenja, odnosno pomeranja simptoma. Ovaj princip je postavio Konstantin Hering, Hanemanov sledbenik i kaže da se iscelenje odvija u pravom smeru ukoliko se simptomi pomeraju:

 1. od unutra ka spolja – odnosno od unutrašnjih organa prema koži,
 2. od važnijih organa ka manje važnim – ukoliko se povlače sa srca i idu na zglobove,
 3. od gore prema dole – npr. ako pacijent ima kožne probleme na licu, a nakon leka simptomi se spuštaju na kožu oko struka i
 4. od najnovijih simptoma ka starijim – ukoliko se najpre povlače simptomi koji su nedavno nastali, a najduže su prisutni najstariji simptomi.

Homeopatski pregled

Homeopatski pregled obuhvata detaljan razgovor sa pacijentom. Homeopata, da bi našao odgovarajući preparat, koji će biti namenjen isključivo Vama i Vašoj životnoj sili, mora da sazna sve o Vama. Sve što mu kažete, ostaće među Vama. Kako bi tačno pristupio Vašem slučaju, tokom razgovora, homeopata mora da stekne uvid u to ko ste Vi, kakve probleme imate i kako ih doživljavate.

Zbog toga, tokom pregleda pokušajte da mu date što više informacija o onome što je tipično za Vas i Vaš način života. Na taj način, homeopata će sagledati Vaš nivo energije, prikupiti potrebne informacije o istoriji bolesti i načinu na koji živite, a koji utiče na Vaše izlečenje.

Homeopatski lekovi

Svi homeopatski lekovi predstavljaju prirodne supstance mineralnog, biljnog ili životinjskog porekla. Zbog velikih razblaženja i minimalnih doza u kojima se uzimaju oni su u potpunosti neškodljivi. Do danas je ispitano oko 3000 supstanci koje se koriste kao homopatski lekovi. Obzirom na to da su u potpunosti bezopasni i ne izazivaju nuspojave smeju se koristiti u lečenju trudnica, odojčadi, dece i starih ljudi.

Homeopatski lekovi se smeju koristiti istovremeno sa alopatskim ukoliko njihovo naglo ukidanje dovodi do pogoršanja zdravlja pacijenta. Pa tako, osobe koje uzimaju lekove za visok krvni pritisak, pacijent postepeno smanjuje dozu alopatskog leka, a prekida je u potpunosti tek kada nastupi izlečenje.

Lekovi se čuvaju na tamnom mestu, van domašaja zračenja električnih uređaja, toplote i jakih mirisa.

Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu

Homeopatija je došla u Srbiju 1997. godine kada je u Novom Sadu osnovano Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann. Ovo udruženje organizuje četvorogodišnje studije homeopatije, u saradnji sa Belgijskim Centrom Za Klasičnu Homeopatiju (CKH).

U okviru programa ove internacionalne škole homeopatije uče se homeopatska filozofija, principi i zakoni isceljenja, Materia Medica i drugo i pohađaju se časovi kliničkog rada sa pacijentima. Studentima koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje organizuje se nastava iz oblasti medicine. Predavači u medicinskoj nastavi su lekari specijalisti.

Postoji tačno formiran plan i program prema kojem se izvodi nastava, a prema knjizi Alopatska medicina za homeopate. Kako je cilj ove škole edukovanje dobrih profesionalnih homeopata, u program je uključen i rad na ličnom razvoju studenata. Akademski i klinički ispiti koje moraju da polože buduće homeopate su izuzetno zahtevni i strogi.

Sve diplomirane homeopate, koje su registrovane u Udruženju za klasičnu homeopatiju Hahnemann obavljaju svoju praksu prema etičkom kodeksu Udruženja, koji garantuje potpunu diskreciju i profesionalnost.

Spisak naših registrovanih homeopata u Novom Sadu:

 1. Brkanić dr Tatjana 064 24 96 301
 2. Crnogorac dr Dunja 064 25 02 944
 3. Delić Biljana 063 80 73 267
 4. Dragojević Spomenka 063 87 33 442
 5. Gagrčin Jelena 063 54 96 38
 6. Holodkov Vladimir 063 10 90 262
 7. Jeremić Verica 063 51 61 52
 8. Jonjev dr Slavica 064 24 95 662
 9. Kalanj Svetlana 060 49 75 232
 10. Karajanov Tatjana 064 20 14 659
 11. Kelemen dr Andreas 063 77 04 745
 12. Nađ Čik dr Eva 064 25 76 725
 13. Nikčević Milanka 064 26 63 830 (Crna Gora +382 67 83 51 00)
 14. Milankov dr Zoran 063 51 25 37
 15. Mićašević Nada 063 87 53 180
 16. Miškić dr Olivera 063 58 22 55
 17. Popović dr Ljiljana 063 71 41 914
 18. Primović dr Stojan 063 52 07 67
 19. Raca Goranka 063 86 14 024
 20. Rackov Ljiljana 069 29 21 419
 21. Radovanović Mirjana 064 07 45 177
 22. Ružić Tijana 063 56 43 10
 23. Sertić Vladimir 064 39 78 848
 24. Staneković Sonja 063 59 38 38
 25. Trećak-Antunović Nataša 063 66 46 00
 26. Živanov dr Mirjana 063 52 07 67
 27. Ćurić Vera, Novi Sad, 063 523637
 28. Milosavljević Dušanka, Novi Sad, 021 427 363
 29. Cvejić Gordana, Novi Sad, 060 042 7303
 30. Racić Maja, Novi Sad, 064 8695408
 31. Salonski Milana, Novi Sad 065 841 53 25
 32. Vasiljević Biljana, 065 55 98 252

Spisak naših registrovanih homeopata u Beogradu:

 1. Bolbođevski dr Srđana  063 364 270
 2. Božić dr Milanka 063 347 090
 3. Krupež dr Zoran 064 18 80 744
 4. Pešić Bogdanka 063 20 18 60
 5. Pepić Marina 011 32 91 402
 6. Šekularac Vojislavka 060 37 57 900
 7. Velić Radovan 063 26 38 26
 8. Vračarić Đakonović Jasmina 064 13 04 791

Spisak naših registrovanih homeopata u ostalim gradovima:

 1. Blagojević dr Dragana (Zrenjanin) 069 220 97 99
 2. Glušica Slobodanka (Inđija) 064 40 36 393
 3. Lazarević – Paunović Milica (Niš) 018 22 70 15, 063 76 87 226
 4. Lukačević Goran (Smederevo) 026 61 30 29, 063 22 84 91
 5. Peić Slavica (Subotica) 024 57 10 25
 6. Subić Anica (Loznica) 062 12 70 580
 7. Zorica Cvetanović (Nemačka)

 

Preporuka strane: