Dijagnostika ultrazvukom – ultrazvučno snimanje

Kada je potrebno da se vidi stanje i jasna slika određenog organa, lekar opšte prakse ili lekar specijalista će Vam tražiti ultrazvučni snimak. Ultrazvučno snimanje možete zatražiti i sami, ukoliko Vam se jave bolovi ili promene u organizmu, pri čemu će ultrazvuk biti polazna tačka u sagledavanju situacije i daljem lečenju.

U ovakvim situacijama, odaberite kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku Ultrazvukdr sc. med. Mirjana Dobrosavljev, u kojem se ultrazvučni pregledi obavljaju najmodernijim aparatima, bez jonizirajućeg zračenja, a rezultati se dobijaju odmah.

Ultrazvučno snimanje obavljaju lekari, koji Vam, pre snimanja, daju uputstva o pripremi, a nakon snimanja, daju izveštaj i objašnjenja.

U okviru ove ultrazvučne ordinacije, možete obaviti:

  • ultrazvuk gornjeg abdomena, kao što su ultrazvuk jetreultrazvuk bubrega, i dr.
  • ultrazvučno snimanje organa karlice, ultrazvuk bešikeultrazvuk matericeultrazvuk jajnikaultrazvuk prostate i dr.
  • ultrazvučni pregledi površnih organa – ultrazvuk vrataultrazvuk štitne žlezde,ultrazvuk dojkeultrazvuk testisa i dr.
  • ultrazvuk mozga kod novorođenčadi i dece
  • kolor dopler krvnih sudova vrata i ekstremiteta

Kontaktirajte kabinet za ultrazučnu dijagnostiku Ultrazvuk, za ultrazvučno snimanje.