Upozorenje o nebezbednim proizvodima koji se prodaju putem interneta

Ministarstvu zdravlja su sistemom brzog obaveštavanja prosleđena sledeća upozorenja:

1. Rapid Alert Form (RAF) za preparat VIGOUR 300 (tablete od 300 mg, serija 2016403, rok upotrebe 2015, proizvođač America Gaoke Biology Research, USA); preparat se prodaje preko interneta, obeležen je na engleskom jeziku i sadrži nedeklarisanu aktivnu supstancu SILDENAFIL u količini od 95,7mg/tab; Navedena aktivna supstanca je rizična za zdravlje korisnika.

2. Sumnja da se putem određenih mejl adresa vrši prodaja falsifikata leka TESTOSTERON DEPO (rastvor za injekciju 5x250mg/1ml, sa oznakom proizvođača GALENIKA A.D.). Obaveštene su sve nadležne kako nacionalne (MUP, Direkcija policije, Uprava kriminalističke policije, Uprava carina Ministarstva finansija) tako i međunarodne institucije (Interpol, EDQM) čija je nadležnost borba protiv falsifikata medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih dela.

Ministarstvo zdravlja je i putem RASFF mreže (Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) dobilo informaciju o nebezbednom proizvodu dijetetskom suplementu OPTIMUM NUTRITION ZMA (90 kapsula, upotrebljivo do 01.05.2015.god., broj lota 0000658377, proizvođač Optimum Nutrition Inc, United States of America). RASFF informacija navodi da proizvod sadrži neautorizovanu (neodobrenu) supstancu magnezijum aspartat, što je utvrđeno kontrolom na tržištu Evropske unije, a po informaciji, moguće je da je proizvod isporučen na tržište Republike Srbije. Navedeni dijetetski suplement nije upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja i nije dozvoljen uvoz i promet ovog proizvoda na tržištu Republike Srbije. Potrošači koji ga nabavljaju putem interneta to čine na sopstvenu odgovornost.

Ministarstvo zdravlja apeluje na potrošače da ne kupuju lekove i hranu preko interneta i novinskih oglasa, jer mogu biti štetni po zdravlje ljudi.

Izvor:  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije