Urea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Urea, jedinjenje koje sadrži ugljenik, a nalazi se normalno u krvi i mokraći.

Preporuka strane: