Uremija

Šta je uremija?

Izraz označava nenormalne hemijske promene u krvi kao i ostale simptome koji nastaju pri razvijenoj fazi poremećaja bubrežne funkcije, kada bubreg nije u stanju da eliminiše otpadne, naročito azotne materije.

Može li se pacijent koji ima uremiju oporaviti?

Da, pod uslovom da se otkrije uzrok i da se on može otkloniti. Na primer, ukoliko je prouzrokovana opstrukcijom uretera ili opstrukcijom na izlazu bubrega koja se može blagovremeno otkloniti, uremija će prestati i bolesnik će ozdraviti. Ukoliko uremija predstavka završnu fazu hroničnog nefritisa, izlečenje se može obezbediti jedino presađivanjem bubrega.