Uretra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Uretra, kanal koji vodi od mokraćne bešike do izlaska iz organizma.

Preporuka strane: