Uretra (Mokraćni kanal)

Šta je uretra?

To je cevasti prolaz ili kanal koji vodi od bešike napolje. Njena jedina funkcija je da omogući prolaz mokraće.

Da li je ženska uretra različita od muške?

Da. Ženska uretra je vrlo kratka i vodi od bešike do izlaza koji se nalazi u prednjem delu među kožnim naborima, usnama vulve. Muška uretra pak ide duž celog penisa.

Koje su glavne bolesti koje napadaju uretru?

a. Suženje (strikture)
b. Bradavice (karunkule)
c. Divertikulum
d. Infekcije (gonoreja, trihomonas, nespecifične bakterije)
e. Urođeni deformiteti kao što su hipospadija i epispadija