Urođena grkljanska hripnja (Laringealni stridor)

Šta je urođena grkljanska hripnja (Laringealni stridor)?

To je bolest koja pri udisanju proizvodi glasan zvuk, hripnju, a izaziva je mlitavost epiglotisa, grkljanskog poklopca.

Da li i kada postoje ozbiljni uzroci urođenoj grkljanskoj hripnji?

Da. U nekim slučajevima možda se radi o malformaciji grkljana ili njemu susednih struktura. Strana, udahnuta tela, izrasline na grkljanu ili nendrmalnost aorte koja stvara pritisak na dušnik — sve to mogu biti uzroci ovom stanju.

Kada se grkljanska hripnja prvi put uočava?

Obično po rođenju, a može potrajati dok dete ne navrši dvanaest do osamnaest meseci života, kada postepeno iščezava.

Da li je za obični slučaj ove hripnje potrebno bilo kakvo lečenje?

Ne. To je stanje koje iščezava samo po sebi. Kako novorođenče raste, tako iščezava mlitavost grkljanskih tkiva.

Kako se prepoznjaju ozbiljniji deformiteti u ovom području?

Pregledom grkljana pomoću laringoskopa. Ako lekar otkrije cistu, ili koprenu, ili neki drugi uzrok opstrukciji, on će odmah pristupiti lečenju.

Da li treba obratiti posebnu pažnju ishrani novorođenčeta sa uro­đenom grkljanskom hripnjom?

Da. Takva deca moraju da se hrane sporije i brižljivije, čime će se sprečiti da dete udahne hranu u dušnik. Ponekada, takva deca imaju teškoća pri sisanju, te moraju da se hrane kašičicom.

Da li je običan slučaj grkljanske hripnje ozbiljno oboljenje?

Ne. Oboljenje može roditeljima da izgleda veoma neugodno, ali obično nije ozbiljno. Važno je ubediti roditelja da će ovo stanje spontano vremenom da iščezne.