Urodjene mane bubrega

Da li se na bubrezima često sreću urođene mane?

Da. Često se umesto dva bubrega sreće samo jedan; mogu postojati jedan ili više dodatnih malih bubrega; bubrezi mogu imati pogrešan položaj (ektopični bubrezi); oba bubrega mogu biti na istoj strani tela: bubrezi mogu biti spojeni (potkovičasti bubrezi); čašica bubrega (pelvis) može biti duplicirana; mogu postojati dupli ureteri. Važna nenormalnost je kada postoji suženje bubrežnog pelvisa na spoju između bubrega i uretera. Takvo stanje može poremetiti normalan protok mokraće i dovesti do opstrukcije bubrega i poremećaja njegovog rada.

Da li većina bubrežnih nenormalnosti pokazuje simptome?

Ne, uz izuzetak strukture koja stvara gore pomenute simptome.

Da li su nenormalni bubrezi podložniji infekciji?

Da.

Kako se leči urođena opstrukcija na spoju između bubrega i uretera?

Hirurgija se preporučuje kod veće opstrukcije bubrega ili ukoliko postoji poremećaj bubrežne funkcije.

Kakva se operacija preduzima zbog opstrukcije na spoju između bubrega i uretera?

Preduzima se plastična operacija radi proširenja prolaza.