Uši – Ušna mast (Cerumen)

Da li se ušna mast normalno javlja u svim ušnim kanalima?

Da. Kod svih ljudi normalno slušne žlezde luče ušnu mast ili, kako neki još kažu, vosak.

Šta izaziva suvišnu mast u ušima?

Tačan uzrok je nepoznat, ali iz nekog razloga žlezde koje luče mast postaju suviše aktivne i mogu dati velike količine ove supstance.

Šta su simptomi suvišne masti u ušima?

Iznenadni gubitak sluha. Ovo se može dogoditi posle kupanja, tuširanja ili plivanja. Voda rastvori mast, a ona se formira tako da zatvara ušni kanal, ili u njemu pravi prepreku.

Kako se leči suvišna mast u ušima?

To treba da ukloni lekar. Uklanjanje se obavlja pažljivo da se ne bi oštetila bubna opna. Lekar može da prepiše i neke lekove koji se unose u ušni kanal jedan ili dva dana, a zatim specijalnim špricom izvlači mast.

Da li čovek treba da pokuša sam da ukloni mast?

Nikako. Na ovaj način može se naneti velika šteta uhu i bubnoj opni.

Da li preterani cerumcn izaziva stalno oštećenje?

Ne. Ako dođe do gubitka sluha zbog suvišne masti, sluh će se popraviti čim ona bude uklonjena.

Da li ljudi sa suviše cerumena treba redovno da se pregledaju?

Da. Dobro bi bilo da im lekar pregleda ušne kanale jednom godišnje ili kad god se učini da su ušini kanali puni.