Ušna duplja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ušna duplja, Eustahijeve trube koje vode ka ždrelu i ćelije mastoidnog nastavka, mastoidne kosti.

Preporuka strane: