Uterus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Uterus, materica, ženski polni organ u kome se razvija embrion.

Preporuka strane: