Uzimanje lekova

Može li pacijent bez opasnosti uzimati lekove bez lekarskog saveta?

Ne treba zahtevati da se za svaku tegobu poziva lekar radi uzimanja običnog leka kao što je laksativ ili pilula aspirina. Ali, svako mudar zna da lekara treba konsultovati kad god se jave nesvakidašnji simptomi. U takvim situacijama opasno je da ljudi sami uzimaju lekove. U izvesnim slučajevima kad imamo pacijenta koji već prima lekove, ili ako je hronično bolestan, ili kad imamo takvu pacijentkinju koja je postala trudna, čak i najobičnije lekove ne treba uzimati bez saveta lekara.

Ako je lekar jedanput preporučio neki lek, može li pacijent kasnije sam uzeti ako smatra da se nalazi u sličnom stanju kao i ranije?

To treba raditi samo po savetu lekara. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja, kratak telefonski razgovor ili poseta lekaru sprečiće ozbiljnu grešku.

Može li se bez opasnosti dati lek rođaku ili prijatelju ako smo sami taj lek koristili?

Ne. To je bio uzrok mnogih ozbiljnih grešaka. Laici nisu u stanju da postave pravu dijagnozu bolesti druge osobe.

Kako se može znati da li je lek ili preparat još uvek efikasan ili je izgubio svoje dejstvo?

Pokazati farmaceutu tj. apotekaru ili lekaru lek ako ste u nedoumici. Mnogi lekovi imaju datum koji pokazuje kad ističe važnost leka. Potražite ovaj datum na kutiji. Kad lek promeni boju ili izgled treba posumnjati u njegovu efikasnost ili u njegov sastav.

Zbog čega se neki lekovi mogu direktno kupiti a za neke je potreban lekarski recept?

Prodaja lekova regulisana je saveznim, republičkim i lokalnim zdravstvenim propisima. Odluka o ovim lekovima uglavnom je zasnovana na njihovoj toksičnosti, kao i prirodi bolesti za koju se lek koristi.

Kakva državna kontrola postoji nad proizvodnjom i prodajom lekova?

Savezna i republička izvršna veća, preko svojih organa, osiguravaju da svi lekovi koji se proizvode za opštu upotrebu budu proizvedeni na odgovarajući način, da na etiketi sadrže potrebne podatke, kao i da budu zasnovani na istraživanju koje pruža dokaz da su bezopasni i efikasni za lečenje bolesti za koje se propisuju.

Kako se može najbolje zaštititi od opasnosti da uzimamo pogrešan lek?

Ako ste u bilo kakvoj nedoumici u vezi sa svojim lekom pozovite vašeg apotekara ili lekara telefonom ili lek ponesite i pokažite.

Treba li uzeti lek kome je etiketa otpala ili je teško čitljiv?

Ne. Mnogo je bolje baciti lek nego ga uzeti ako nismo sigurni šta je. Etiketu inače obavezno treba uvek dva puta pročitati pre uzimanja leka.