Vakcina A. B. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vakcina A. B., takođe se naziva i tripla vakcina. Ona štiti protiv tifusa, paratifusa A i paratifusa B.

Preporuka strane: