Valvula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Valvula, anatomski nabor, zalistak u nekom organu (srcu, crevu) ili krvnom sudu koji sprečava da se sadržaj koji teče vrati u suprotnom pravcu, tako da može samo da se kreće u jednom smeru.

Preporuka strane: