Varikokela

Šta je varikokela?

Varikokela je oboljenje onih vena koje prate spermnu vrpcu.

Šta prouzrokuje varikokele?

Smatraju se urođenim deformitetom. U devedeset posto slučajeva javljaju se na levoj strani.

Kako se postavlja dijagnoza varikokele?

Kada lekar pregleda mošnice one će mu izgledati kao vrećica puna crva.

Kakve simptome prouzrokuje varikokela?

Obično nikakve, mada može postojati osećanje težine i lake nelagodnosti na toj strani mošnica.

Kako se leče varikokele?

U većini slučajeva lečenje nije potrebno. Ako postanu velike obavlja se operacija kojom se prilikom odstranjuju neke od vena.

Da li su operacije varikokela ozbiljne?

Ne. Uglavnom se vrše kroz rez (indziju) na preponi. Mogu se takođe obaviti kroz rez na mošnicama (skrotumu), ali to može dovesti do skupljanja testisa.

Mogu li se varikokele lečiti na konzervativan način?

Da. Nošenjem odgovarajućeg pojasa za mošnice.

Utiču li varikokele na potenciju ili plodnost?

Neki istraživači smatraju da varikokele imaju veze sa muškom neplodnošću. Oni tvrde da se to može otkloniti hirurškim podvezianjem varikokele.