Vehikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vehikulum, materija, obično tečna, koja se upotrebljava kao nosilac masa za nekul aktivnu supstancu, lek.

Preporuka strane: