Veliki kašalj

Kako se širi veliki kašalj?

Kijanjem, kašljanjem ili kapljičnom infekcijom od deteta koje je obolelo (ne predmetima jer izazivač brzo ugine).

Mogu li male bebe dobiti veliki kašalj?

Da. Ne postoji nasledni imunitet prema velikom kašlju.

Kakvi su simptomi velikog kašlja?

Nedelju dana podseća na običnu prehladu. Postoji i laka groznica. Druge nedelje dete mnogo kašlje i javlja se karakteristično hripanje.

Može li se bolest prepoznati u toku prve nedelje?

Obično ne.

U koje vreme dana dete najviše kašlje?

Noću, kada je u kući ili kad jede.

Može li se karakteristično kašljanje lako prepoznati?

Da. Dete ima mutan pogled, crvene, otečene oči i grčevite napade kašljanja povezane sa piskavim udisanjem i katkada povraćanjem lepljive sluzi.

Kako zvuči hripanje?

Posle dužeg kašljanja dete duboko udiše vazduh pri čemu se čuje krkljanje, otežano piskavo udisanje i izdisanje.

Javlja li se povraćanje posle kašlja?

Da. Povraćanje je vrlo često posle serije napada kašlja.

Koliko dugo traje faza jakih napada kašlja?

Od tri do šest nedelja, mada može biti i kraća.

Posle koliko vremena kašalj potpuno prestaje?

Da bi kašalj potpuno prestao može proteći od šest do dvanaest nedelja.

Da li beba uvek kašlje i hripa?

Ne. Neke bebe sa velikim kašljem, naročito vrlo male, mogu imati samo nekoliko napada kašlja a onda izgleda kao da gube dah.

Da li deca više kašlju ukoliko su u vodoravnom položaju?

Da. U grlu se gomila sluz, draži ga i prouzrokuje česte napade.

Koliko se puta u toku dana obično javljaju napadi kašlja?

U lakšim slučajevima može ih biti između pet i petnaest. U težim slučajevima može ih biti trideset, četrdeset pa čak i više.

Može li se nešto učiniti da bi se detetu pomoglo u toku spazma?

Da. Držite dete uspravno u toku napada sa glavom povijenom unapred.

Postoje li neki testovi koji mogu postaviti pravilnu dijagnozu velikog kašlja?

Da. Kultura brisa iz grla. Takode pregled krvi može biti od pomoći ukoliko se sumnja.

Da li je dete obolelo od velikog kašlja potrebno smestiti u bolnicu?

Ne. Dete treba smestiti u bolnicu jedino u vrlo teškim slučajevima ili ukoliko je vrlo malo.

Treba li da dete bude u postelji?

Da, u toku prve nedelje kada ima povišenu temperaturu.

Treba li da oboleli od velikog kašlja bude odvojen od ostale dece?

Da. Ukoliko je moguće dete treba držati u karantinu.

Postoji li neki serum koji sc može koristiti u lečenju ove bolesti?

Da. Hiperimuni serum pomaže smanjenju broja napada kašlja.

Može li se hiperimuni serum koristiti da spreči pojavu velikog kašlja?

Da. On sprečava pojavu bolesti kod osoba koje su bile u kontaktu sa bolesnikom.

Koje su komplikacijc velikog kašlja?

Zapaljenje uha, pneumonija, tj. zapaljenje pluća ili, u nekim težim slučajevima, grčevi.

Koliko se često javljaju ove komplikacije?

U sadašnje vreme one su prilično retke.

Mogu li se komplikacije uspešno lečiti?

Da. Zapaljenja uha i pluća leče se antibioticima.

Jesu li grčevi ozbiljna manifestacija bolesti?

Kada oni nastanu, to je indikacija da je bolest zahvatila mozak što je onda vrlo ozbiljan znak.

Postoje li i neke druge komplikacije?

Da. Povremeno dolazi do malog krvarenja u oku ili oko vrata što je rezultat napada kašlja. To nisu ozbiljne komplikacije i one nestaju same po sebi bez ikakvog lečenja.

Može li se dete imunizirati protiv velikog kašlja?

Da. Svakom detetu treba dati putem injekcije vakcinu protiv velikog kašlja.

Mogu li ove injekcije biti štetne?

Ne. Milioni dece su ih primili i nisu imali nikakve štetne posledice.

Hoćc li veliki kašalj prestati sam od sebe bez ikakvog lečenja?

Da. Trajaće šest do dvanaest nedelja i onda nestati sam po sebi.

Koliko vremena treba da prođc da bi se malo dete obolelo od velikog kašlja moglo kupati?

Dete treba prati sunđerom do četvrte nedelje od početka bolesti, posle toga ono se može normalno kupati.

Hoće li sport i fizički napor stimulisati napade?

Da.

Da li promena vazduha koristi u lečenju od velikog kašlja?

Ako se misli na svež vazduh, u svakom slučaju — da.

Da li je potrebno vršiti rendgenske preglede pluća pacijenta koji jc oboleo od velikog kašlja?

Ne. Ali ukoliko postoji bilo kakva sumnja u vezi sa kašljem ili sa dijagnozom, najbolje izvršiti rendgenski pregled.

Kakve mere treba preduzeti prema dcci koja su bila u dodiru sa obolelim od velikog kašlja?

Ukoliko su deca prethodno vakcinisana, treba ih revakcinisati.

Šta treba raditi sa decom koja su bila u dodiru sa obolelim i koja nikad ranije nisu bila vakcinisana protiv velikog kašlja?

Njima treba dati nekoliko doza rekonvalescentnog ili hiperimunog seruma.

Treba li i odrasle vakcinisati ukoliko su bili u kontaktu sa obolelim od velikog kašlja?

U većini slučajeva ovo nije potrebno, većina odraslih je imuna na veliki kašalj.

Ukoliko odrasla osoba u detinjstvu nije imala veliki kašalj, može li ga dobiti?

Da, može.

Može li dete dobiti veliki kašalj čak i ako je bilo imunizirano?

Da. Ima dece koja ovu bolest dobijaju čak i posle imunizacije, ali je to uglavnom u blažoj formi.

Mora li porodica u kojoj postoji slučaj velikog kašlja biti u karantinu?

Ne. Decu koja nisu bila već zaštićena vakcinom DTP (protiv difterije, tetanusa i pertusisa, tj. velikog kašlja) treba držati odvojeno; imunizirana deca i odrasli mogu normalno obavljati sve svoje posiove.

Postoji li neki način da sc utvrdi da li je dete po prijemu injekcije postalo imuno?

Da. Postoje neki testovi, ali oni uglavnom nisu praktični pa se mnogo i ne koriste.

Postoje li neko doba godinc kada se veliki kašalj najčešće javlja?

Da, najčešće se javlja zimi i u proleće, a najmanje leti i u jesen.