Ventrikulografija

Šta je ventrikulografija?

To je rendgenski pregled u kome se vazduh ubrizgava direktno u komore mozga kroz hirurški otvor na lobanji. Ovaj se postupak primenjuje ako postoje znaci povećanog pritiska u mozgu i kad se ne preporučuje ubrizgavanje vazduha kroz kičmeni kanal.