Veruka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Veruka, bradavica, naročito na oku; preteran rast kože na jednom ograničenom prostoru.

Preporuka strane: