Vežbe u lečenju oboljenja kostiju, mišića, zglobova i tetiva

Koriste li vežbe u lečenju oboljenja kostiju, mišića, zglobova i tetiva?

Neosporno. Odgovarajuće vežbe skoro uvek mogu biti izvanredno korisne kada se radi o oboljenjima mišića, kostiju, zglobova, tetiva i nerava.

Postoje li naročite vežbe koje pomažu kod specifičnih oboljenja kao što je iskliznuće diskusa, lumbago, krivošijost i bolesti kao što je cerebralna paraliza, mišićna distrofija i druge?

Da. Stručna lekarska pažnja specijalista na ovom polju često rezultira, zahvaljujući baš ovim vežbama, velikim poboljšanjima u gore pomenutim bolestima.

Može li svako propisati vežbe ili se treba obratiti specijalisti?

Ovo je postala visoko specijalizovana grana medicine tako da korišćenje raznih vrsta aparata i vežbi treba da propiše ekspert u ovoj grani medicine.

Da li je potrebno da se vežbe izvode često i pod kontrolom?

Da. Većina neuspeha u fizičkim vežbama bila je rezultat neodgo­varajućeg programa ili retkih vežbanja.