Virilizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Virilizam, ovaj termin se odnosi na pseudohermafrodita koji je zapravo žena, ali sa spoljnim genitalijama koje poseduju karakteristike muških polnih organa.

Preporuka strane: